Zarząd RDPW 2020

Przewodniczący
Adrian Kopytowski

Delegaci do Wydziałowych Rad Doktorantów

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Małgorzata Wydra

Delegaci do Rady Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska nr 1
Mikołaj Więckowski
Dominik Wołosz

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118