Skład RDPW 2021

Przewodniczący

Image

Adrian Kopytowski

Wiceprzewodnicząca i finanse

Image

Paulina Kruk-Fura

Sekretarz

Image

Jacek Kostrzewa

Kultura i sport

Image

Gabriela Komorowska

Promocja

Image

Mateusz Bartosiewicz

Delegaci do Wydziałowych Rad Doktorantów

Wydział Zarządzania
Paweł Huras - przewodniczący
pawel.huras.dokt@pw.edu.pl
Marek Zawada    
marek.zawada.dokt@pw.edu.pl

Delegaci do Rady Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska nr 1
Mikołaj Więckowski - przewodniczący
mikolaj.wieckowski.dokt@pw.edu.pl
Dominik Wołosz  
dominik.wolosz.dokt@pw.edu.pl
Anna Szymczyk    
anna.szymczyk.dokt@pw.edu.pl
Marta Pajerczak    
marta.pajerczak.dokt@pw.edu.pl

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118