Zarząd RDPW 2022

Przewodniczący

Image

Krystian Jędrzejczak

Wiceprzewodnicząca i finanse

Image

Anna Jachimowicz

Kultura i sport

Image

Marta Pajerczak

Sekretarz

Image

Artur Mościcki

Promocja

Image

Joanna Konopka

Delegaci do Wydziałowych Rad Doktorantów

Wydział Zarządzania
Paweł Huras
pawel.huras.dokt@pw.edu.pl

Delegaci do Rady Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska nr 1
Krystian Jędrzejczak
krystian.jedrzejczak.dokt@pw.edu.pl
Joanna Konopka
joanna.konopka2.dokt@pw.edu.pl
Marta Pajerczak
marta.pajerczak.dokt@pw.edu.pl
Anna Szymczyk
anna.szymczyk.dokt@pw.edu.pl

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118