Zarząd RDPW 2022

Anna Jachimowicz

Image
Przewodnicząca (od 28 listopada)
P.O. Przewodniczącej (10-27 listopada)
Finanse (do 9 listopada)

Krystian Jędrzejczak

Image
Przewodniczący (do 9 listopada)

Maciej Zams

Image
Finanse (od 28 listopada)

Marta Pajerczak

Image
Kultura i sport

Artur Mościcki

Image
Sekretarz

Joanna Konopka

Image
Promocja

Delegaci do Wydziałowych Rad Doktorantów

Wydział Zarządzania
Paweł Huras
pawel.huras.dokt@pw.edu.pl

Delegaci do Rady Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska nr 1
Krystian Jędrzejczak (do 9 listopada)
krystian.jedrzejczak.dokt@pw.edu.pl
Joanna Konopka
joanna.konopka2.dokt@pw.edu.pl
Marta Pajerczak
marta.pajerczak.dokt@pw.edu.pl
Anna Szymczyk
anna.szymczyk.dokt@pw.edu.pl

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118