Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej na mocy uchwały Senatu PW rozpocznie funkcjonowanie od 1 października 2022 r. Wszyscy doktoranci Politechniki Warszawskiej kształcący się w ramach Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej zostaną do niej transferowani.

Dyscypliny w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

 • Architektura i urbanistyka
 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria lądowa i transport
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Matematyka
 • Nauki chemiczne
 • Nauki fizyczne
 • Nauki o zarządzaniu i jakości

Na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej, powołany został prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski. Organem Szkoły Doktorskiej jest Rada Szkoły Doktorskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele wydziałów, Rad Naukowych Dyscyplin oraz środowiska doktorantów. W ramach Rady Szkoły Doktorskiej, działają trzy stałe komisje (w każdej są przedstawiciele doktorantów). Poniżej skład Rady Szkoły Doktorskiej:

Skład Rady Szkoły Doktorskiej

Przewodniczący
dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
Przewodnicząca stałej komisji
dr hab. Ewa Karwowska
Przewodnicząca stałej komisji
dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
Przewodnicząca stałej komisji
dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki (RND Architektura i Urbanistyka)
dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (RND Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika)
dr hab. inż. Przemysław Rokita (RND Informatyka Techniczna i Telekomunikacja)
dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (RND Inżynieria Biomedyczna)
dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni (RND Inżynieria Chemiczna)
dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni (RND Inżynieria Lądowa i Transport)
dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni (RND Inżynieria Materiałowa)
dr hab. inż. Leszek Sałbut (RND Inżynieria Mechaniczna)
dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (RND Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka)
dr hab. Krzysztof Chełmiński (RND Matematyka)
dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni (RND Nauki Chemiczne)
dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (RND Nauki Fizyczne)
dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości)
dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni (Wydział Architektury)
dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)
dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny)
dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny)
dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni (Wydział Fizyki)
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii)
dr hab. inż. Paweł Gierycz (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)
dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Lądowej)
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej)
dr hab. inż. Paweł Falaciński (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
dr hab. inż. Jacek Mandziuk (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
dr hab. inż. Jacek Szumbarski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki)
dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)
dr hab. inż. Roland Jachimowski, prof. uczelni (Wydział Transportu)
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni (Wydział Zarządzania)
dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych)
mgr inż. Anna Jachimowicz (doktorantka) - członek prezydium Szkoły Doktorskiej PW
mgr inż. Natalia Branecka (doktorantka)
mgr inż. Milena Ojrzyńska (doktorantka)
mgr inż. Marta Pajerczak (doktorantka)
mgr inż. Mikołaj Płachta (doktorant)
mgr inż. Kacper Skarżyński (doktorant)
mgr inż. Justyna Stypułkowska (doktorantka)
mgr inż. Anna Szymczyk (doktorantka)

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118