Masz głos!

Zgłoś nieprawidłowość na PW. Zgłoszenia są anonimowe (wyloguj się z konta gmail na czas wypełniania ankiety).

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej w związku z dużą liczbą docierających zgłoszeń na posiedzeniu dn. 7.10.2021 powołała zespół, którego zadaniem będzie zbieranie uwag od doktoratów, badanie skali zjawiska oraz przekazywanie informacji do Władz Uczelni.
Prosimy:
  • w miarę możliwości o wskazanie jak najdokładniej zakładu/katedry/instytutu
  • opisanie szczegółowo, czego dotyczy problem
  • nie podawanie swoich danych osobowych w celu zachowania anonimowości
  • zgłaszanie problemów, które widzimy wokół nas, a nie tylko dotyczą nas samych (pamiętajcie o osobach, które są zastraszane... one mogą nie mieć odwagi zgłosić sprawę nawet w sposób anonimowy!)

oraz Art. 190a Kodeksu Karnego: § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby doprowadza ją lub osobę jej najbliższą do uzasadnionego odczuwania strachu lub narusza jej prywatność,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

... inne powszechnie obowiązujące przepisy w prawie Polskim, oraz wewnętrzne akty prawne Politechniki Warszawskiej

Jeśli nie jesteś pewny/pewna czy dana sytuacja ma znamiona wykroczenia lub nękania opisz ją jak najbardziej szczegółowo, a nasz zespół zajmie się wstępną analizą prawną oraz psychologiczną przypadku.

Jeśli dane zjawisko wyrządziło szczególne problemy dla Ciebie, postaraj się zebrać dokumentację na ten temat i zgłoś się bezpośrednio do rzecznika zaufania doktorantów na PW: rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl

Prosimy też o wysłanie dodatkowo informacji przez ten formularz.

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118