RADA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Kreatywność
Kreatywność
Rozwój
Rozwój
Pasja
Pasja
Współpraca
Współpraca
Pozytywna energia
Pozytywna energia
Integracja
Integracja

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa