O nas

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej reprezentuje społeczność słuchaczy studiów III stopnia, którzy kształcą się na Politechnice Warszawskiej. 

Nasze cele

Reprezentacja interesów Doktorantów w ramach kontaktu z Władzami Uczelni i innymi organizacjami.
Ochrona praw doktorantów.
Gwarancja wsparcie podczas rozwiązywania konfliktów.
Opiniowanie oficjalnych dokumentów.
Realny wpływ na status Doktorantów, ich prawa i obowiązki.
Propagacja działalności Doktorantów PW.
Patronat inicjatyw organizowanych przez Doktorantów PW.
Patronat inicjatyw organizowanych na rzecz Doktorantów PW.
Interdyscyplinarna współpraca Doktorantów.
Pomoc koleżeńska.
Integracja środowiska doktoranckiego.
Jeżeli któryś z wymienionych obszarów działania ( albo nawet wszystkie! ) jest Ci bliski i chciałbyś wziąć aktywny udział w jego realizacji, to zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Rady Doktorantów lub Twojej Rady Wydziałowej. Na pewno znajdzie się projekt który Cię zainteresuje! A może masz pomysł na nową inicjatywę? 

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118