Finanse

Rozliczenie faktury

Dane do faktury:

Politechnika Warszawska Rada Doktorantów

Rektorska 4/3.04

00-614 Warszawa

NIP 525 000 58 34

 

Do rozliczenia niezbędne są:

  • lista obecności osób biorących udział w wydarzeniu
  • faktura na odpowiednie dane, z terminem płatności minimum 14 dni
  • jeśli faktura jest za usługę gastronomiczną, musi być do niej dołączona SPECYFIKACJA GASTRONOMICZNA (wyszczególnione, jakie produkty były kupione za daną kwotę)
  • dokumenty muszą się znaleźć W KWESTURZE maksymalnie 14 dni od daty eventu – w praktyce oznacza to, że najlepiej jest wysłać zebrane dokumenty zaraz po realizacji wydarzenia

UWAGA

REALIZACJA WYDARZEŃ, KTÓRYCH KOSZT PRZEKRACZA 1000 ZŁ MUSI BYĆ POPRZEDZONA ZŁOŻENIEM WNIOSKU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WG ZAŁĄCZONEGO FORMULARZA.

Dokumenty finansowe

Wzór listy

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118