Dokumenty

Kodeks etyki
Gala Młodych Naukowócw: poster template (PL / ENG)
Gala Młodych Naukowców: konkurs na poster (regulamin)
Konkurs "Grant na projekt" (prezentacja)
Konkurs "Grant na projekt" (regulamin)
Program Doktorat Wdrożeniowy: List do Rzecznika Praw Doktoranta
Program Doktorat Wdrożeniowy: List do Rektora PW
Karty do przeprowadzania głosowania tajnego - wzór
Protokół dla Komisji Skrutacyjnej - wzór
Wzór pełnomocnictwa
Ordynacja wyborcza
Regulamin SDPW

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118