Protokoły kadencji 2021

Protokół z 7. posiedzenia RDPW 2020 i 1. posiedzenia RDPW 2021 - 28.01.2021
Protokół z 2. posiedzenia RDPW 2021 - 18.03.2021
Protokół z 3. posiedzenia RDPW 2021 - 29.04.2021
Protokół z 4. posiedzenia RDPW 2021 - 19.05.2021
Protokół z 5. posiedzenia RDPW 2021 - 29.06.2021
Protokół z 6. posiedzenia RDPW 2021 - 19.09.2021 - posiedzenie wyjazdowe
Protokół z 7. posiedzenia RDPW 2021 - 23.09.2021
Protokół z 8. posiedzenia RDPW 2021 - 07.10.2021
Protokół z 9. posiedzenia RDPW 2021 - 23.11.2021
10. Protokół z 10. posiedzenia RDPW 2021 - 17.12.2021

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118