Komisje Rektorskie
ds. Akademickiej Służby Zdrowia
mgr Angelika Wilk
angelika.wilk.dokt@pw.edu.pl
ds. Standaryzacji Procesów Obsługi i Dokumentowania Toku Studiów
mgr inż. Artur Mościcki
artur.moscicki.dokt@pw.edu.pl
ds. BHP
mgr inż. Maciej Zams
maciej.zams.dokt@pw.edu.pl
Komisje Senackie
ds. Etyki Zawodowej
mgr inż. Anna Czajka
anna.czajka2.dokt@pw.edu.pl
ds. Historii i Tradycji
mgr inż.Mariusz Salwin
mariusz.salwin@pw.edu.pl
ds. Kadr
mgr inż. Adrian Kopytowski
adrian.kopytowski@pw.edu.pl
ds. Kształcenia
mgr inż. Adrian Kopytowski
adrian.kopytowski@pw.edu.pl ,
mgr inż. Andrzej Manujło
andrzej.manujlo@pw.edu.pl
ds. Mienia i Finansów
mgr inż. Adrian Kopytowski
adrian.kopytowski@pw.edu.pl 
mgr inż. Paulina Kruk-Fura    
paulina.kruk-fura.dokt@pw.edu.pl
ds. Nauki
mgr inż. Marta Pajerczak 
marta.pajerczak.dokt@pw.edu.pl 
ds. Organizacji Uczelni
mgr inż. Aneta Kalbarczyk    aneta.kalbarczyk.dokt@pw.edu.pl
ds. Współpracy z Zagranicą
mgr inż. Adrian Kopytowski
jakub.sitek@pw.edu.pl
mgr inż. Jakub Sitek
adrian.kopytowski@pw.edu.pl
Odwoławcza Komisja Stypendialna
mgr inż. Joanna Starobrat
joanna.starobrat.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Milena Ojrzyńska
milena.ojrzynska@pw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Misiołek
katarzyna.misiolek.dokt@pw.edu.pl
Komisja Regulaminowa
mgr inż. Andrzej Manujło
andrzej.manujlo@pw.edu.pl
mgr inż. Urszula Michalczuk
urszula.michalczuk.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Sylwia Adach
sylwia.adach.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Anna Cichocka
anna.cichocka2.dokt@pw.edu.pl
Rady Naukowe Dyscyplin
Architektura i Urbanistyka PW mgr inż. Karolina Ostrowska-Wawryniuk karolina.ostrowska@pw.edu.pl
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika PW mgr inż. Candra Saigustia candra.saigustia.dokt@pw.edu.pl
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW mgr inż. Mikołaj Płachta  mikolaj.plachta.dokt@pw.edu.pl
Inżynieria Biomedyczna PW mgr inż. Natalia Branecka  natalia.branecka.dokt@pw.edu.pl
Inżynieria Chemiczna PW mgr inż. Dominik Wołosz  dwolosz@ch.pw.edu.pl
Inżynieria Lądowa i Transport PW mgr inż. Łukasz Kuzak  lukasz.kuzak@pw.edu.pl
Inżynieria Materiałowa PW mgr inż. Kamil Dydek  kamil.dydek@pw.edu.pl
Inżynieria Mechaniczna PW mgr inż. Adrian Kopytowski  adrian.kopytowski@pw.edu.pl
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW mgr inż. Marta Wiśniewska  marta.wisniewska2.dokt@pw.edu.pl
Matematyka PW mgr inż. Agnieszka Zięba  01102707@pw.edu.pl
Nauki Chemiczne PW mgr inż. Mikołaj Więckowski  mikolaj.wieckowski.dokt@pw.edu.pl
Nauki Fizyczne PW mgr inż. Konrad Wilczyński konrad.wilczynski@pw.edu.pl
Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW mgr inż. Justyna Kacprzak  justyna.kacprzak@pw.edu.pl
Rada Szkoły Doktorskiej
mgr inż. Natalia Branecka
natalia.branecka.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Milena Ojrzyńska
milena.ojrzynska@pw.edu.pl
mgr inż. Marta Pajerczak
marta.pajerczak.dokt@pw.edu.pl 
mgr inż. Mikołaj Płachta
mikolaj.plachta.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Kacper Skarżyński
kacper.skarzynski.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Justyna Stypułkowska
Justyna.stypulkowska.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Anna Szymczyk 
anna.szymczyk.dokt@pw.edu.pl
mgr inż. Krystian Jędrzejczak
krystian.jedrzejczak.dokt@pw.edu.pl

Kontakt

Zapraszamy do biura:
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa

tel.: 22 234 58 21
+48 725 994 118